Tuesday, September 26, 2017

CLOSE-UP: CARIDAD SANCHEZ (by Arthur Quinto, Artista Magazine, April 1, 1982)

Click on images to enlargeSource:  Artista Magazine, April 1, 1982
Article by Arthur Quinto

* * * * * * *


Monday, September 25, 2017

SINGING IS MY LIFE, IT'S ME - KUH LEDESMA (Philippine Panorama, June 24, 1984)

Click on images to enlarge


Source:  Philippine Panorama Magazine
June 24, 1984

* * * * * * *


Sunday, September 24, 2017

AFFAIR IN AMSTERDAM (HINDI NAKAPORMA SI MARK GIL KAY VI!) (Jingle Extra Hot Magazine, November 26, 1979)

Click on image to enlarge

Source:  Jingle Extra Hot Magazine, November 26, 1979
Article by Chit A. Ramos

* * * * * * *


Saturday, September 23, 2017

WITH LOVE...MOMMY KATE (Kislap Magazine, October 18, 1968)

Click on images to enlarge


Sinulat ni Lilia Belen
Kislap Magazine, October 18, 1968

* * * * * * *


Friday, September 22, 2017

ANG NGITI NI SUSING (Pilipino Magazine, July 24, 1968)

Click on images to enlarge


Source:  Pilipino Magazine, July 24, 1968
Article by Romy Galang

* * * * * * *


Thursday, September 21, 2017

VILMA VALERA: ANG TOMBOY, ANG SEKSI, AT ANG BABY (Kislap Magazine, October 18, 1968)

Click on images to enlarge


Sinulat ni Elena M. Patron
Kislap Magazine, October 18, 1968

* * * * * * *Wednesday, September 20, 2017

ANG NAGIGING TAKBO NG PELIKULANG PILIPINO (Pilipino Magazine, October 25, 1967)

Click on images to enlargeSource:  Pilipino Magazine, October 25, 1967
Article by Alipio P. Domingo

* * * * * * *


Tuesday, September 19, 2017

THIS IS CHIQUITO "HINDI AKO NAKUHA NG CURSILLO, PERO..." (Kislap Magazine, March 21, 1969)

Click on images to enlarge


Article by Mercy Lejarde
Kislap Magazine, March 21 1969

* * * * * *


Monday, September 18, 2017

ANG NAGDAANG TAON SA BUHAY-ARTISTA (Pilipino Magazine, June 12, 1968)

Click on images to enlarge

Source:  Pilipino Magazine
June 12, 1968

* * * * * * *


Sunday, September 17, 2017

RONALDO VALDEZ: MAN OF MYSTERY (Kislap Magazine, September 6, 1968)

Click on images to enlarge


Article by Letty G. Celi
Kislap Magazine, September 6, 1968

* * * * * * *